יעל גולד
לשעבר מנכ"לית עמותת ל.א לאלימות

הכתבות של יעל גולד

די לעסקאות טיעון עם גברים אלימיםדי לעסקאות טיעון עם גברים אלימים
הגיע הזמן לשטח את עקומת האלימות במשפחההגיע הזמן לשטח את עקומת האלימות במשפחה
חזור למעלה