דפנה פייזר

הכתבות של דפנה פייזר

הילדות והילדים שלנו יכולים לעשות הכל. הגיע הזמן שנאפשר להםהילדות והילדים שלנו יכולים לעשות הכל. הגיע הזמן שנאפשר להם
בין עדי ביטי לאריאנה גרנדה- המסר כן קובעבין עדי ביטי לאריאנה גרנדה- המסר כן קובע
למה תנועות הנוער הופכות את הילדות שלנו לאובייקטים מיניים?למה תנועות הנוער הופכות את הילדות שלנו לאובייקטים מיניים?
לא רק רותם סלע ומאמות במטבח: הנשים שהיינו רוצות לראות בפרסומותלא רק רותם סלע ומאמות במטבח: הנשים שהיינו רוצות לראות בפרסומות
חזור למעלה