אלימות במשפחה אלימות במשפחה
הסיפור הוא כוח וגברים פוגעים לא ממהרים לוותר עליו
הסיפור הוא כוח וגברים פוגעים לא ממהרים לוותר עליו
חזור למעלה