מיכל צפיר מיכל צפיר
למיכל צפיר יש זכות להיראות איך שהיא רוצה. כמו לכולנו
למיכל צפיר יש זכות להיראות איך שהיא רוצה. כמו לכולנו
חזור למעלה