אופק ראשון אופק ראשון
אני שמחה שאופק מקבלת קמפיין ראשון, אותי לא הצילו בזמן
אני שמחה שאופק מקבלת קמפיין ראשון, אותי לא הצילו בזמן
חזור למעלה