אורנית רמתי - דביר
דוקטורנטית למגדר: מתמחה בנושא מיגדור בחינוך הגופני

הכתבות של אורנית רמתי - דביר

מה הבעיה עם הפרדה מגדרית בשיעורי חינוך גופני?מה הבעיה עם הפרדה מגדרית בשיעורי חינוך גופני?
חזור למעלה