משפחה משפחה
"פחדתי שאם אעצום את עיניי לא אזכה לפקוח אותן יותר לעולם"
"פחדתי שאם אעצום את עיניי לא אזכה לפקוח אותן יותר לעולם"
חזור למעלה